ინფორმაცია

ინგლისური – არტიკლი – The Article

განუსაზღვრელი არტიკლი – The indefinite

განუსაზღვრელ არტიკლს აქვს 2 ფორმა: a და an

 • a – იხმარება თანხმოვნებით დაწყებული არსებითი სახელების წინ: a pen
 • an – იხმარება ხმოვნებით დაწყებული არსებითი სახელების წინ: an apple

განუსაზღვრელი არტიკლი წარმოიშვა რიცხვითი სახელისგან one და ამიტომ იხმარება მხოლოდ მხოლობით რიცხვში. მას მრავლობითი რიცხვი არ გააჩნია.

განუსაზღვრელი არტიკლი იხმარება:

 • როდესაც საგანზე ვლაპარაკობთ პირველად: I have an interesting book
 • როდესაც აღვწერთ რაიმეს: I have a nice flat
 • პროფესიასთან:  He is a doctor
 • ჩამოთვლისას მხოლობით რიცხვში: I have a father, a mother and a sister
 • საგნებთან, რომლებმაც ამა თუ იმ კლასს მიეკუთვნებიან: I have a dog and a cat
 • როდესაც ზოგადად აღვწერთ ცხოველებს: A lion is a strong animal and a mouse is weak.
 • ძახილის წინადადებაში თვლად არსებით სახელებთან მხოლობით რიცხვში: What a nice day!
 • შემდეგ გამონათქვამებში: ერთი მილიონი – a million; ერთი დუჟინი – a dozen; ერთ დღეში – in a day;  კვირაში ერთხელ – once a week.
 • ფრაზეოლოგიურ შემასმენელში: to have a walk, to have (take) a bath.

განსაზღვრული არტიკლი – The Definite

განსაზღვრული არტიკლია: The. იგი წარმოიშვა ჩვენებითი ნაცვალსახელისგან This/That და იხმარება როგორც მხოლობით, ასევე მრავლობით რიცხვში: The book – the books.

განსაზღვრული არტიკლი იხმარება, როდესაც საგანზე ვლაპარაკობთ მეორედ, ე.ი უკვე ვახსენეთ იგი და ეს საგანი ჩვენთვის ნაცნობი და განსაზღვრულია: I have a book, the book is interesting.

განსაზღვრული არტიკლი იხმარება:

 • მდინარეების, ზღვებისა და ოკეანეების სახელების წინ: The Thames, the Black Sea, the Atlantic Ocean.
 • არხებისა და სრუტეების წინ:  The English Channel, the Bering Strait
 • ოთხი მხარის წინ: The North, the West, the East, the South
 • მთის ქედების წინ: The Alps, the Caucasus, the Urals
 • კუნძულების ჯგუფების წინ: The Philippines, the Bahamas
 • ზოგიერთი გეოგრაფიული სახელის წინ, რომელიც ერთზე მეტ ტერიტორიულ ერთეულს მოიცავს: The United States, the UK, the USSR
 • ეთნიკური ჯგუფების წინ: The Indians, the Aztecs
 • რაც ერთადერთია: The Sun, the Moon, the Earth, the sky, the world
 • ოჯახის დასახელებების წინ: The Browns
 • ზოგიერთ გამოთქმაში: in the morning, in the afternoon, in the evening, მაგრამ at night.
 • გემებისა და თვითმფრინავების წინ: The Titanic, the Boeing
 • ომების წინ (გარდა მსოფლიო ომებისა): The Korean War, მაგრამ World War I
 • გაზეთების, სასტუმროების, რესტორნების, თეატრების, კინოების, კლუბების, მუზეუმების, სურათების გალერეების და ბიბლიოთეკების წინ: The Times, the Radisson, the Rustaveli Theatre, the British Museum
 • ისტორიული დოკუმენტების წინ: The Declaration of Independence
 • გასუფსტანტივებული ზედსართავი სახელების წინ: The rich and the poor

ნულოვანი არტიკლი – The zero article

ნულოვანი არტიკლი ნიშნავს არტიკლის არ ქონას (ანუ არსებით სახელს არტიკლის გარეშე)

არტიკლი არ იხმარება:

 • საკუთარი სახელების წინ: Georgia, London, Peter
 • აბსტრაქტულ არსებით სახელებთან: Freedom, happiness
 • ნივთიერების აღმნიშვნელ არსებით სახელებთან (განსაზღვრული მნიშვნელობით): I don’t like milk (საერთოდ არ მიყვარს)
 • თვლადი არსებითი სახელების წინ მრავლობით რიცხვში, როდესაც ისინი ზოგადი მნიშვნელობით იხმარებიან: I like books
 • წოდებების, ჩინებისა და თანამდებობების წინ: Manager of factory, Mr. Brown, Dr. Robinson
 • კვირის დღეების, თვეების და დღესასწაულების წინ: Sunday, Monday, January, May, Christmas, New Year, Easter
 • შემდეგი სიტყვების წინ: Breakfast, lunch, dinner, supper: I have breakfast in the morning. Lets have lunch
 • ცალკეული ტბების წინ: Lake Baikal, Ritsa
 • მთების წინ: Mount Everest, Mount Vesuvius
 • კონტინენტებთან:  Europe, Asia, Africa, America, Australia (მაგრამ – The Antarctic)
 • შტატების წინ: Florida, California
 • პლანეტებისა და თანავარსკვლავედების წინ: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Neptune
 • სპორტის სახეობებთან: tennis, football, baseball
 • სასწავლო დისციპლინებთან: mathematics, physics, history
 • მსოფლიო ომებთან: World War One, World War Two
 • რაოდენობრივ რიცხვით სახელებთან, რომლებიც დგანან არსებითი სახელის შემდეგ: Room five, Chapter three, Page ten
 • თუ სკოლა, კოლეჯი, უნივერსიტეტი, იწყება საკუთარი სახელით: Oxford University, Florida University  [შენიშვნა: თუ საკუთარი სახელით არ იწყება წინადადება, მაშინ არტიკლი the იხმარება: The University of Florida]
 • ნულოვანი არტიკლი იხმარება გამოთქმებში:  to go to school, hospital, prison, church, market, college, town, bed (go home)

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *