წიგნები

ქართულენოვანი სკოლების/სექტორებისათვის

სავალდებულო საგნები

ქართული ენა და ლიტერატურა 

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი”
თანაავტორები: ნინო გორდელაძე, გვანცა ჩხენკელი, თინათინ კუხიანიძე
I კლასი II კლასი  III კლასი IV კლასიV კლასი VI კლასი
მოსწავლის წიგნი (120გვ.)მოსწავლის წიგნი (176გვ.)მოსწავლის წიგნი (216გვ.)მოსწავლის წიგნი (232გვ.)მოსწავლის წიგნი (264გვ.)მოსწავლის წიგნი (256გვ.)
მოსწავლის რვეული (72გვ.)მოსწავლის რვეული (120გვ.)მოსწავლის რვეული (64გვ.)მოსწავლის რვეული (72გვ.)მოსწავლის
 რვეული
 (40გვ.)
——
მასწავლებლის წიგნი (70გვ.)მასწავლებლის
 წიგნი
 (56გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (88გვ.)მასწავლებლის წიგნი (96გვ.)მასწავლებლის წიგნი (88გვ.)მასწავლებლის წიგნი (96გვ.)
შპს “გამომცელობა მერიდიანი” 
თანაავტორები: ნათელა მაღლაკელიძე, ელენე მაღლაკელიძე, ცისანა ყურაშვილი, ნანა ღონღაძე
I კლასიII კლასიIII კლასი IV კლასიV კლასი VI კლასი
მოსწავლის წიგნი (184გვ.)მოსწავლის წიგნი(144გვ.)მოსწავლის წიგნი (160გვ.)მოსწავლის წიგნი (152გვ.)მოსწავლის წიგნი (168გვ.)მოსწავლის წიგნი (208გვ.)
მოსწავლის რვეული (72გვ.)მოსწავლის რვეული (120გვ.) მოსწავლის რვეული(120გვ.)მოსწავლის რვეული (128გვ.)მოსწავლის რვეული (96გვ.) მოსწავლის რვეული (80გვ.) 
მასწავლებლის წიგნი (140გვ.)მასწავლებლის წიგნი (144გვ.)მასწავლებლის წიგნი (120გვ.)მასწავლებლის წიგნი (130გვ.)მასწავლებლის წიგნი (100გვ.)მასწავლებლის წიგნი (72გვ.) 
 შპს ”გაზეთი საქართველოს მაცნე” და შპს ”საგამომცემლო სახლი სწავლანი”
თანაავტორები: ვახტანგ როდონაია, მარიამ მირიანაშვილი, ქეთევან თოფაძე, ლალი ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, ნინო ნაკუდაშვილი, მარინე ხუციშვილი, ენგურ ქურციკიძე
I კლასი II კლასი  III კლასი IV კლასიV კლასი VI კლასი
მოსწავლის წიგნი (136გვ.)მოსწავლის წიგნი (176გვ.)მოსწავლის წიგნი (168გვ.)მოსწავლის წიგნი (231გვ.)მოსწავლის წიგნი (256გვ.)მოსწავლის წიგნი (264გვ.)
მოსწავლის რვეული (96გვ.)მოსწავლის რვეული (144გვ.)მოსწავლის რვეული (120გვ.)მოსწავლის რვეული (76გვ.)——————- ——————-
მასწავლებლის წიგნი (188გვ.)მასწავლებლის წიგნი (103გვ.)მასწავლებლის წიგნი (116გვ.)მასწავლებლის წიგნი (80გვ.)მასწავლებლის წიგნი მასწავლებლის წიგნი

მათემატიკა

შპს “გამომცემლობა ინტელექტი”
თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)
I კლასი II კლასი  III კლასი IV კლასიV კლასი VI კლასი
მოსწავლის წიგნი 
(240გვ.)
მოსწავლისწიგნი
(216გვ.)
მოსწავლის წიგნი
I
 (164გვ.) და II (156გვ.) 
მოსწავლის წიგნი 
I
 (200გვ.)და II (204გვ.)
მოსწავლის წიგნი 
I (208გვ.) და II (164გვ.) 
მოსწავლის წიგნი
(288გვ.)
მოსწავლის რვეული (84გვ.)——–————————————
მასწავლებლის
წიგნი
 (72გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (76გვ.)მასწავლებლის 
წიგნი
(88გვ.)
მასწავლებლის 
წიგნი
 (120გვ.)
მასწავლებლის
 წიგნი
(196გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (152გვ.)
ფიზიკური პირი/ავტორი ირინა რუხაძე
I კლასი II კლასი  III კლასი IV კლასიV კლასი VI კლასი
მოსწავლის წიგნი (160გვ.)მოსწავლის წიგნი (224გვ.)მოსწავლის წიგნი (220გვ.)მოსწავლის წიგნი (224გვ.)მოსწავლის წიგნი (224გვ.)მოსწავლის წიგნი (224 გვ.)
მოსწავლის რვეული (72გვ.)მოსწავლის რვეული (72გვ.)მოსწავლის რვეული (76გვ.)მოსწავლის რვეული (80გვ.)—————— 
მასწავლებლის წიგნი (212გვ.)მასწავლებლის წიგნი (220გვ.)მასწავლებლის წიგნი (208გვ.)მასწავლებლის წიგნი (200გვ.)მასწავლებლის წიგნი (216გვ.) მასწავლებლის წიგნი (168გვ.)
ფიზიკური პირები/თანაავტორები: ავთანდილ საგინაშვილი, თინა ბექაური
I კლასი II კლასი  III კლასი IV კლასიV კლასი VI კლასი
მოსწავლის წიგნი I (132გვ.) და II (100გვ.)მოსწავლის წიგნი I (86გვ.) და II (80გვ.)მოსწავლის წიგნი
(210გვ.)
მოსწავლის წიგნი
(218გვ.)
მოსწავლის წიგნი
(224გვ.)
მოსწავლის წიგნი
(158გვ.)
მოსწავლის რვეული I (52გვ.) და II (52გვ.)მოსწავლის რვეული I (44გვ.) და II (56გვ.)მოსწავლის რვეული I (48გვ.) და II (56გვ.)მოსწავლის რვეული 
(60გვ.)
მოსწავლის რვეული  
(48გვ.)
———
მასწავლებლის 
წიგნი
 (140გვ.)
მასწავლებლის
 წიგნი
 (160გვ.)
მასწავლებლის
 წიგნი
 (108გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (88გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (124გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (66გვ.)


ინგლისური ენა

„Macmillan“ (წარმომადგენელი შპს “ინგლისური წიგნი საქართველოში”)                                     
თანაავტორები: Mary Bowen, Liz Hocking
დI (დ 01)დII (დ02)დIII (დ1)დIV (დ2)დV (დ3)დVI (დ4)
მოსწავლის წიგნი (128გვ.)მოსწავლის წიგნი (128გვ.)მოსწავლის წიგნი (128გვ.)მოსწავლის წიგნი (128გვ.)მოსწავლის წიგნი (128გვ.)მოსწავლის წიგნი (128გვ.)
მოსწავლის რვეული (140გვ.)მოსწავლის რვეული (148გვ.)მოსწავლის რვეული (140გვ.)მოსწავლის რვეული (140გვ.)მოსწავლის რვეული (148გვ.)მოსწავლის რვეული (148გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (166გვ.) + CDმასწავლებლის წიგნი (168გვ.) + CDმასწავლებლის წიგნი (193გვ.) + CDმასწავლებლის წიგნი (193გვ.) + CDმასწავლებლის წიგნი (224გვ.) + CDმასწავლებლის წიგნი (22გვ.) + CD


რუსული ენა

შპს ”ოცდამეერთე”
ავტორი: მარინე ბარსეგოვა
დ I (დ01) დ II (დ02) დ III (დ1) დ IV (დ2)დ V (დ3) დ VI (დ4)
მოსწავლის წიგნი(40გვ.)მოსწავლის წიგნი (48გვ.)მოსწავლის წიგნი (104გვ.)მოსწავლის წიგნი (100გვ.)მოსწავლის წიგნი (120გვ.)მოსწავლის წიგნი (136გვ.)
მოსწავლის რვეული (44გვ.)მოსწავლის რვეული (48გვ.)მოსწავლის რვეული (96გვ.)მოსწავლის რვეული (72გვ.)მოსწავლის რვეული (44გვ.)მოსწავლის რვეული (44გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (32გვ.)მასწავლებლის წიგნი(32გვ.)მასწავლებლის წიგნი (72გვ.)მასწავლებლის წიგნი (60გვ.)მასწავლებლის წიგნი (68გვ.)მასწავლებლის წიგნი (56გვ.)


ბუნებისმეტყველება

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი”
თანაავტორები: გიორგი კვანტალიანი, ლეილა მიქიაშვილი, მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი, დავით კერესელიძე
I კლასი II კლასი  III კლასი IV კლასიV კლასი VI კლასი
მოსწავლის წიგნი 
(120გვ.)
მოსწავლის წიგნი
(80გვ.)
მოსწავლის წიგნი
(160გვ.) 
მოსწავლის წიგნი
(184გვ.)
მოსწავლის წიგნი
(224გვ.)
მოსწავლის წიგნი 
(200გვ.)
—— მოსწავლის რვეული (64გვ.)მოსწავლის რვეული (96გვ.)მოსწავლის რვეული (80გვ.)მოსწავლის რვეული (88გვ.)მოსწავლის რვეული (88გვ.) 
მასწავლებლის წიგნი 
(112გვ.)
მასწავლებლის წიგნი 
(132გვ.)
მასწავლებლის წიგნი
(122გვ.)
მასწავლებლის წიგნი
(132გვ.)
მასწავლებლის წიგნი
(144გვ.)
მასწავლებლის წიგნი
(104გვ.)
შპს “გამომცელობა მერიდიანი“
თანაავტორები: ლია შალვაშვილი, მანანა მაჭავარიანი, ნატრული ტაბიძე
I კლასი II კლასი  III კლასი IV კლასიV კლასი VI კლასი
მოსწავლის წიგნი (48გვ.)მოსწავლის წიგნი (64გვ.)მოსწავლის წიგნი (56გვ.)მოსწავლის წიგნი (104გვ.)მოსწავლის წიგნი (136გვ.)მოსწავლის წიგნი (132გვ.) 
მოსწავლის რვეული (60გვ.)მოსწავლის რვეული (108გვ.)მოსწავლის რვეული (104გვ.)მოსწავლის რვეული (80გვ.)მოსწავლის რვეული (52გვ.)მოსწავლის რვეული(136გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (68გვ.)მასწავლებლის წიგნი (104გვ.)მასწავლებლის წიგნი (144გვ.)მასწავლებლის წიგნი (116გვ.)მასწავლებლის წიგნი (90გვ.)მასწავლებლის წიგნი (84გვ.)

ჩვენი საქართველო

შპს “ლოგოს პრესი”
თანაავტორები: მზია სურგულაძე, ნინო მინდაძე, ვაჟა ნეიძე, კობა ხარაძე, ლაშა ბერაია,თამარ გეგეშიძე, ნინო მამალაძე, მანანა ქურთუბაძე, თამარ შალვაშვილი, იზა გარსენიშვილი, ლია გარსენიშვილი,  ნინო ერემაშვილი, გიორგი მშვენიერაძე, ზურაბ კიკნაძე, ეკატერინე სუმბათაშვილი, თამარ უზუნაშვილი
V კლასი VI კლასი
მოსწავლის წიგნი (244გვ.)მოსწავლის წიგნი (266გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (68გვ.)მასწავლებლის წიგნი (80გვ.)


მუსიკა

შპს “გამომცელობა ინტელექტი”
ავტორი: მარიკა ჩიკვაიძე
I კლასი II კლასი  III კლასი IV კლასიV კლასი VI კლასი
მოსწავლის წიგნი (72გვ.)მოსწავლის წიგნი (104გვ.)მოსწავლის წიგნი (104გვ.)მოსწავლის წიგნი (104გვ.)მოსწავლის წიგნი (96გვ.)მოსწავლის წიგნი (80გვ,)
————მოსწავლის რვეული (28გვ.)მოსწავლის რვეული (32გვ.)მოსწავლის რვეული (36გვ.)მოსწავლის რვეული (28გვ.)მოსწავლის რვეული (20გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (112გვ.)მასწავლებლის წიგნი (140გვ.)მასწავლებლის წიგნი (124გვ.)მასწავლებლის წიგნი (68გვ.)მასწავლებლის წიგნი (60გვ.)მასწავლებლის წიგნი (40გვ.)
აიპ “წყაროსთვალი”
ავტორი: მაია ოთიაშვილი                                                                                                                                                                                                                                                      
I კლასი II კლასი  III კლასი IV კლასიV კლასი VI კლასი
მოსწავლის წიგნი (64გვ.)მოსწავლის წიგნი (72გვ.)მოსწავლის წიგნი (72გვ.)მოსწავლის წიგნი (96გვ.)მოსწავლის წიგნი (80გვ.)მოსწავლის წიგნი (88გვ.)
მოსწავლის რვეული (32გვ.)მოსწავლის რვეული (48გვ.)მოსწავლის რვეული (56გვ.)მოსწავლის
რვეული
 (56გვ.)
მოსწავლის
რვეული
 (40გვ.)
მოსწავლის
რვეული
 (48გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (124გვ.)მასწავლებლის წიგნი (124გვ.)მასწავლებლის
წიგნი
 (124გვ.) +CD
მასწავლებლის წიგნი (92გვ.) +CDმასწავლებლის წიგნი (96გვ.) +CDმასწავლებლის წიგნი (100გვ.) +CDსახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

შპს “გამომცელობა მერიდიანი“
თანაავტორები: ნანა მაჭარაშვილი, მაია მაჭარაშვილი, ნათელა ჯაბუა, ნინო სილაგაძე
I კლასი II კლასი  III კლასი IV კლასიV კლასი VI კლასი
მოსწავლის წიგნი (88გვ.)მოსწავლის წიგნი (112გვ.)მოსწავლის წიგნი (120გვ.)მოსწავლის წიგნი (120გვ.)მოსწავლის წიგნი (128გვ.)მოსწავლის წიგნი (136გვ.)
მოსწავლის რვეული (36გვ.)მოსწავლის რვეული (40გვ.)———— ———— ———— ———— 
მასწავლებლის წიგნი (144გვ.)მასწავლებლის წიგნი (160გვ.)მასწავლებლის წიგნი (152გვ.)მასწავლებლის წიგნი (148გვ.)მასწავლებლის წიგნი (128გვ.)მასწავლებლის წიგნი (132გვ.)
შპს “გამომცელობა კლიო”
ანაავტორები: ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი
I კლასი II კლასი  III კლასი IV კლასიV კლასი VI კლასი
მოსწავლის წიგნი (112გვ.)მოსწავლის წიგნი (112გვ.)მოსწავლის წიგნი (80გვ.)მოსწავლის წიგნი (100გვ.)მოსწავლის წიგნი (116გვ.)მოსწავლის წიგნი (136გვ.)
მოსწავლის რვეული (76გვ.)მოსწავლის რვეული (72გვ.)მოსწავლის რვეული (80გვ.)მოსწავლის რვეული (80გვ.)მოსწავლის რვეული (88გვ.)———– 
მასწავლებლის წიგნიმასწავლებლის წიგნიმასწავლებლის წიგნიმასწავლებლის წიგნიმასწავლებლის წიგნიმასწავლებლის წიგნი


სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

შპს “გამომცელობა სიდი – ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი”
ავტორი: ნინო ტალახაძე
IV კლასი
მოსწავლის წიგნი (56გვ.)
მოსწავლის რვეული (32გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (48გვ.)

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები 

შპს “გამომცელობა დიოგენე”
ავტორი: ნინო ჯამასპიშვილი
V კლასი VI კლასი
მოსწავლის წიგნი (216გვ.)მოსწავლის წიგნი (168გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (60გვ.)მასწავლებლის წიგნი (44გვ.)

ქართული ენა და ლიტერატურა

შპს „საგამომცემლო სახლი სწავლანი“ 
თანაავტორები: ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი
VII კლასიVIII კლასიIX კლასიX კლასიXI კლასიXII კლასი
მოსწავლის
წიგნი 
(304გვ.)
მოსწავლის
წიგნი 
(352გვ.)
მოსწავლის
წიგნი 
(376გვ.)
მოსწავლის
წიგნი 
(392გვ.)
მოსწავლის
წიგნი 
(472გვ.)
მოსწავლის
წიგნი 
(448გვ.)
მოსწავლის
რვეული
 (88გვ.)
მოსწავლის
რვეული 
(88გვ.)
მოსწავლის
რვეული
 (80გვ.)
__________ __________   __________   
მასწავლებლის
წიგნი
 (108გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (48გვ.)
მასწავლებლის
 წიგნი
 (64გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (50გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (68გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი 
(72გვ.)
შპს „გამომცემლობა მერიდიანი“
თანაავტორები: ნათელა მაღლაკელიძე, ნანა და თამარ ღონღაძეები, თაია ცხადაია, დარეჯან კვანჭიანი,
ნინო ჯაში, ნინო თოდუა, ნანა კუცია
VII კლასიVIII კლასიIX კლასიX კლასიXI კლასიXII კლასი
მოსწავლის
წიგნი 
(272გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (312გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (304გვ.)
მოსწავლის
წიგნი 
(372გვ.) 
მოსწავლის
წიგნი
 (392გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (424გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (60გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (52გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (36გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (60გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (52გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (64გვ.)
შპს „გამომცემლობა დიოგენე“
თანაავტორები: ნუგზარ მუზაშვილი, ნიკოლოზ ჩუბინიძე, ნინო შარაშენიძე და ქეთევან ლევანიშვილი
X კლასიXI კლასიXII კლასი
მოსწავლის წიგნი (416გვ.)მოსწავლის წიგნი (416გვ.)მოსწავლის წიგნი (396გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (24გვ.)მასწავლებლის წიგნი (32გვ.)მასწავლებლის წიგნი (28გვ.)

ინგლისური ენა

„Macmillan“ (წარმომადგენელი შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში“)
თანაავტორები: Judy GartonSprenger, Philip Prowse whith Amanda Bailey, Helena Gomm, Rachel Bladon, Tim Bowen,
Susanna Mckee
ს Iს IIს III
მოსწავლის წიგნი (128გვ.)მოსწავლის წიგნი (128გვ.)მოსწავლის წიგნი (128გვ.)
მოსწავლის რვეული (120გვ.)მოსწავლის რვეული (120გვ.)მოსწავლის რვეული (120გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (208გვ.) +CDმასწავლებლის წიგნი (208გვ.) +CDმასწავლებლის წიგნი (208გვ.) +CD
„Macmillan“ (წარმომადგენელი შპს „Unique Learning“)
თანაავტორები:  Anna Cole, David Spencer, Annie Cornford 
ს IVს Vს VI/ ს VII/ ს VIII
მოსწავლის წიგნი (168გვ.)მოსწავლის წიგნი  (160გვ.)მოსწავლის წიგნი  (160გვ.)
მოსწავლის რვეული (128გვ.)         მოსწავლის რვეული (128გვ.)          მოსწავლის რვეული  (128გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (200გვ.) +CDმასწავლებლის წიგნი (208გვ.) +CDმასწავლებლის წიგნი (208გვ.) +CD
„Oxford University Press“ (წარმომადგენელი შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში“)
თანაავტორები: Caroline Kratz, Brigit Viney, Paul Kelly, Sheila Digen, Viviene Swaine,Jayne Wildman, James Styring, Helen Holliwell, Kethy Gude, Michael Duckworth 
ს Iს IIს III
მოსწავლის წიგნი (120გვ.)მოსწავლის წიგნი  (120გვ.)მოსწავლის წიგნი  (120გვ.)
მოსწავლის რვეული (72გვ.)მოსწავლის რვეული (72გვ.)        მოსწავლის რვეული (72გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (152გვ.) +CDმასწავლებლის წიგნი (152გვ.) +CDმასწავლებლის წიგნი (144გვ.) +CD
„Pearson“    (წარმომადგენელი შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში“)
თანაავტორები: Joanne Tayloreknowels, Carolyn Barraclough, Elaine Boyol, Suzzane Gaynor, Clare Walsh, Jill Florent, Megan Roderick
ს IVს Vს VI/ ს VII/ ს VIII
მოსწავლის წიგნი (144გვ.)მოსწავლის წიგნი (176გვ.)მოსწავლის წიგნი  (176გვ.)
მოსწავლის რვეული (80გვ.)მოსწავლის რვეული (80გვ.)მოსწავლის
რვეული
 (80გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (136გვ.) +CDმასწავლებლის წიგნი (152გვ.) +CDმასწავლებლის
წიგნი
 (160 გვ.) +CD


რუსული ენა
 

შპს „გამომცემლობა არტანუჯი“
თანაავტორები: მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე
სIსIIსIIIსIV
მოსწავლის
წიგნი 
(128გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (128გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (108გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (104გვ.)
მოსწავლის
რვეული
 (68გვ.)
მოსწავლის
რვეული
 (84გვ.)
მოსწავლის
რვეული
 (80გვ.)
მოსწავლის
რვეული
 (88გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (88გვ.) +CD
მასწავლებლის
წიგნი
 (96გვ.) +CD
მასწავლებლის
წიგნი
(98გვ.) +CD
მასწავლებლის
წიგნი
 (116გვ.) +CD
სVსVIსVIIსVIII
მოსწავლის
წიგნი
 (120გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (112გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (96გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (98გვ.)
მოსწავლის
რვეული
 (66გვ.)
მოსწავლის
რვეული
 (68გვ.)
მოსწავლის
რვეული
 (66გვ.)
მოსწავლის
რვეული
 (64გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (112გვ.) +CD
მასწავლებლის
წიგნი
 (120გვ.) +CD
მასწავლებლის
წიგნი
 (112გვ.) +CD
მასწავლებლის
წიგნი
 (128გვ.) +CD
შპს „გამომცემლობა დიოგენე“
თანაავტორები: მაია რევია, ხათუნა ლუტიძე, ილონა ძნელაძე, ქეთევან შოშიაშვილი
სIსIIსIIIსIV
მოსწავლის წიგნი (172გვ.)მოსწავლის წიგნი (160გვ.)მოსწავლის წიგნი (152გვ.)მოსწავლის წიგნი (136გვ.)
მოსწავლის რვეული (48გვ.)მოსწავლის რვეული (40გვ.)მოსწავლის რვეული (32გვ.)მოსწავლის რვეული (32გვ.)
მასწავლებლის წიგნი
(60გვ.) +CD
მასწავლებლის წიგნი 
(68გვ.) +CD
მასწავლებლის წიგნი 
(64გვ.) +CD
მასწავლებლის წიგნი
(60გვ.)+CD
სVსVIსVIIსVIII
მოსწავლის წიგნი (152გვ.)მოსწავლის წიგნი (140გვ.)მოსწავლის წიგნი (152გვ.)მოსწავლის წიგნი (120გვ.)
მოსწავლის რვეული (56გვ.)მოსწავლის რვეული (48გვ.)მოსწავლის რვეული (32გვ.)მოსწავლის რვეული (44გვ.)
მასწავლებლის წიგნი 
(76გვ.) +CD
მასწავლებლის წიგნი 
(60გვ.) +CD
მასწავლებლის წიგნი 
(60გვ.) +CD
მასწავლებლის წიგნი 
(52გვ.)+CD

მათემატიკა

შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
თანაავტორები: ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანი წულაია, ნინო გულუა, გია ძაგანია
VII კლასიVIII კლასიIX კლასიX კლასიXI კლასიXII კლასი
მოსწავლის
წიგნი
 (360გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (360გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (344გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (272გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (264გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (270გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (120გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (122გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (120გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (104გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 
მასწავლებლის
წიგნი
 (104გვ.)
შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“
თანაავტორები:  გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი
VII კლასიVIII კლასიIX კლასიX კლასიXI კლასიXII კლასი
მოსწავლის
წიგნი
 (272გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (344გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (376გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (336გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (360გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (400გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (292 გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (212გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (200გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (176გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (216გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (248გვ.)
ფიზიკური პირები/თანაავტორები :  თინა ბექაური, ავთანდილ საგინაშვილი, გიორგი ბექაური
VII კლასიVIII კლასიIX კლასი
მოსწავლის წიგნი (290გვ.)მოსწავლის წიგნი (278გვ.)მოსწავლის წიგნი (356გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (68გვ.)მასწავლებლის წიგნი (80გვ.)მასწავლებლის წიგნი (112გვ.)

ისტორია 

შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“თანაავტორები:  ლალი ფირცხალავა, გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე, რევაზ გაჩეჩილაძე, მარიამ ლორთქიფანიძე, ნოდარ ასათიანი, ცირა ჩიკვაიძე, ფარნაოზ ლომაშვილი, როინ მეტრეველი, ზვიად მიმინოშვილი, გიორგი ოთხმეზური, ნინო კიღურაძე 
VII კლასიVIII კლასიIX კლასიX კლასიXI კლასიXII კლასი
მოსწავლის
წიგნი
 (336გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (336გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (432გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (280გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (520გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (320გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (71გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (80გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (80გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (88გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (72გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი 
(72გვ.)
შპს „გამომცემლობა დიოგენე“
თანაავტორები:  ნატო ახმეტელი, ნათია ფირცხალავა, გვანცა აბდალაძე, ბონდო კუპატაძე, ნიკოლოზ მურღულია
X კლასიXI კლასიXII კლასი
მოსწავლის
წიგნი
 (168გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
(392გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (360გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (52გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი 
(44გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (44გვ.)
შპს „გამომცემლობა კლიო“
თანაავტორები: ლიანა გიორგობიანი, მარეხ კავთიაშვილი, რუსუდან დაუშვილი, ელენე მეძმარიაშვილი, თეიმურაზ პაპასქირი, მურმან პაპაშვილი, აპოლონ თაბუაშვილი, თამარ ხატიაშვილი, ოთარ ჯანელიძე, ნანა ირემაშვილი, ლერი თავაძე
VII კლასიVIII კლასიIX კლასი
მოსწავლის წიგნი
(264გვ)
 მოსწავლის წიგნი
(304გვ.)
მოსწავლის წიგნი
(384გვ.)
მასწავლებლის წიგნი
(64გვ.)
მასწავლებლის წიგნი
(68გვ.)
მასწავლებლის წიგნი
(80გვ.)

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები

შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
თანაავტორები:  მალხაზ მაყაშვილი, რევაზ ქუთელია, ია გიგიბერია, მანანა ბოჭორიშვილი
VII კლასი
მოსწავლის წიგნი (184გვ.)
მოსწავლის რვეული (64გვ.)
მასწავლებლის წიგნი
შპს „გამომცემლობა მერიდიანი“ და შპს „გამომცემლობა კლიო“
თანაავტორები: რუსუდან ქანთარია, ლეილა ჩიჩუა, გიული ანდრონიკაშვილი, მარინე სეხნიაშვილი, მარინა ჯალიაშვილი
VII კლასი
მოსწავლის წიგნი(208გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (162გვ.)
შპს „გამომცემლობა დიოგენე“
თანაავტორები: ლამარა ბურდილაძე, მარინე ბაგალიშვილი, ლიათევზაძე, ქეთევან მაღრაძე, ქეთევან ტატიშვილი
VII კლასი
მოსწავლის წიგნი (268გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (108გვ.)

ქიმია

შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“
ავტორი: მანანა ვარდიაშვილი
VIII კლასიIX კლასიX კლასიXI კლასი
მოსწავლის წიგნი (200გვ.)მოსწავლის წიგნი (192გვ.)მოსწავლის წიგნი (288გვ.)მოსწავლის წიგნი (184გვ.)
მოსწავლის რვეული (96გვ.)მოსწავლის რვეული (82გვ.)მოსწავლის რვეული (132გვ.)მოსწავლის რვეული (80გვ)
მასწავლებლის წიგნი (204გვ.)მასწავლებლის წიგნი (208გვ.)მასწავლებლის წიგნი (220გვ.)მასწავლებლის წიგნი (144გვ.)
შპს „გამომცემლობა კლიო“
თანაავტორები: გიული ანდრონიკაშვილი, დალი გულაია, მზია მამიაშვილი
VIII კლასიIX კლასიX კლასიXI კლასი
მოსწავლის წიგნი (116გვ.)მოსწავლის წიგნი (116გვ.)მოსწავლის წიგნი (220გვ.)მოსწავლის წიგნი (152გვ.)
მასწავლებლის წიგნი(84გვ.)მასწავლებლის წიგნი (80გვ.)მასწავლებლის წიგნი (104გვ.)მასწავლებლის წიგნი (100გვ.)

ბიოლოგია 

შპს „საგამომცემლო სახლი ტრიასი“
თანაავტორები: ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი
VIII კლასიIX კლასიX კლასიXI კლასი
მოსწავლის წიგნი (176გვ.)მოსწავლის წიგნი (176გვ.)მოსწავლის წიგნი (244გვ.)მოსწავლის წიგნი (328გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (96გვ.)მასწავლებლის წიგნი (128გვ.)მასწავლებლის წიგნი (142გვ.)მასწავლებლის წიგნი (176გვ.)
შპს „გამომცემლობა მერიდიანი“ და შპს „გამომცემლობა კლიო“
თანაავტორები: რუსუდან ახვლედიანი, მალხაზ მაყაშვილი, მზია სულამანიძე, მარინე სეხნიაშვილი, მარინა ჯალიაშვილი
VIII კლასიIX კლასიX კლასიXI კლასი
მოსწავლის წიგნი (160გვ.)მოსწავლის წიგნი (144გვ.)მოსწავლის წიგნი (176გვ.)მოსწავლის წიგნი (216გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (76გვ.)მასწავლებლის წიგნი (64გვ.)მასწავლებლის წიგნი (80გვ.)მასწავლებლის წიგნი (104გვ.)


ფიზიკა

შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“
თანაავტორები: გიორგი გედენიძე, ეთერ ლაზარაშვილი
VIII კლასიIX კლასიX კლასიXI კლასი
მოსწავლის წიგნი (176გვ.)მოსწავლის წიგნი (192გვ.)მოსწავლის წიგნი (144გვ.)მოსწავლის წიგნი (144გვ.)
მოსწავლის რვეული (96გვ.)მოსწავლის რვეული (128გვ.)მოსწავლის რვეული (96გვ.)მოსწავლის რვეული (96გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (176გვ.)მასწავლებლის წიგნი (196გვ.)მასწავლებლის წიგნი (146გვ.)მასწავლებლის წიგნი (148გვ.)
შპს „გამომცემლობა დიოგენე“
ავტორი: ქეთევან ტატიშვილი
VIII კლასიIX კლასიX კლასიXI კლასი
მოსწავლის წიგნი (272გვ.)მოსწავლის წიგნი (160გვ.)მოსწავლის წიგნი (116გვ.)მოსწავლის წიგნი (132გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (160გვ.)მასწავლებლის წიგნი (132გვ.)მასწავლებლის წიგნი (96გვ.)მასწავლებლის წიგნი (104გვ.)
შპს „გამომცემლობა მერიდიანი“ და შპს „გამომცემლობა კლიო“
თანაავტორები: რუსუდან ქანთარია, ლეილა ჩიჩუა, თეიმურაზ ჩიჩუა, რუსუდან მიქაძე, მარინე ინჯგია
VIII კლასიIX კლასიX კლასიXI კლასი
მოსწავლის წიგნი (144გვ.)მოსწავლის წიგნი (160გვ.)მოსწავლის წიგნი (116გვ.)მოსწავლის წიგნი (132გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (132გვ.)მასწავლებლის წიგნი (132გვ.)მასწავლებლის წიგნი (96გვ.)მასწავლებლის წიგნი (104გვ.)

 სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

შპს “გამომცემლობა სიდი – ეკონომიკური განათლებისა და  განვითარების ცენტრი”
ავტორი: ნინო ტალახაძე
VIII კლასიXII კლასი
მოსწავლის წიგნი (96გვ.)მოსწავლის წიგნი (118გვ.)
მოსწავლის რვეული (40გვ.)
მასწავლებლის წიგნი  (40გვ.)მასწავლებლის წიგნი (46გვ.) +CD

სამოქალაქო განათლება

შპს „საქართველოს მაცნე“
ავტორები: თამარ მეიფარიანი, ლეილა მიქიაშვილი, ირინე ჯალაღანია, მაია გონაშვილი, მიხეილ თოქმაზიშვილი, დალი შავლოხაშვილი, რუსუდან დალაქიშვილი
IX კლასიX კლასი
მოსწავლის წიგნი (160გვ.)მოსწავლის წიგნი (124გვ.) 
მოსწავლის რვეული (52გვ.)მოსწავლის რვეული (28გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (96გვ.)მასწავლებლის წიგნი (48გვ.)
შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“ და შპს „გამომცემლობა სიდი – ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი“
თანაავტორები: ნინო ტალახაძე, თამარ ქალდანი, თამარ ბრეგვაძე, ივანე პეტრიაშვილი
IX კლასიX კლასი
მოსწავლის წიგნი (160გვ.)მოსწავლის წიგნი (168გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (64გვ.)მასწავლებლის წიგნი (72გვ.)

გეოგრაფია

შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
თანაავტორები: მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით კერესელიძე, ზურაბ სეფერთელაძე
VII კლასიVIII კლასიIX კლასიX კლასიXI კლასი
მოსწავლის
წიგნი
 (248გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (264გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (304გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (304გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (272გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (120გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (112გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (112გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (128გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (128გვ.) 

შპს „გამომცემლობა მერიდიანი“ და შპს „გამომცემლობა კლიო“
თანაავტორები: ზურაბ დავითაშვილი, ნოდარ ელიზბარაშვილი, დარეჯან ფაღავა, იამზე ეცეტაძე, ნიკოლოზ ბერუჩაშვილი
VII კლასიVIII კლასიIX კლასი
მოსწავლის
წიგნი
 (156გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (200გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (264გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (56გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (44გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (56გვ.)

შპს „გამომცემლობა მერიდიანი“, შპს „გამომცემლობა კლიო“ და შპს „ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
თანაავტორები: ზურაბ დავითაშვილი, ნოდარ ელიზბარაშვილი, დარეჯან ფაღავა, იამზე ეცეტაძე
X კლასიXI კლასი
მოსწავლის
წიგნი
  (264გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (216გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (48გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (40გვ.)

მუსიკა

აიპ „წყაროსთვალი“
თანაავტორები: მაია ოთიაშვილი, ირინე მიქაძე
VII კლასიVIII კლასიIX კლასი
მოსწავლის წიგნი
(96გვ.)
მოსწავლის წიგნი
(104გვ)
მოსწავლის წიგნი
(96გვ.)
მასწავლებლის წიგნი
(88გვ.) +3CD
მასწავლებლის წიგნი
(108გვ.) +3CD
მასწავლებლის წიგნი
(96გვ.) +3CD
შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“
ავტორი: მარიკა ჩიკვაიძე
VII კლასიVIII კლასიIX კლასი
მოსწავლის წიგნი (112გვ.)მოსწავლის წიგნი (136გვ.)მოსწავლის წიგნი (88გვ.)
მოსწავლის რვეული (24გვ.)
მასწავლებლის წიგნი
(64გვ.) +CD
მასწავლებლის წიგნი
(64გვ.) +CD
მასწავლებლის წიგნი
(64გვ.) +CD

სპორტი (ჭადრაკი)

შპს „გაზეთი საქართველოს მაცნე“
თანაავტორები: დავით გურგენიძე, გიორგი მაჭარაშვილი
დIდIIდIII
მოსწავლის წიგნი
(144გვ.)
მოსწავლის წიგნი
(144გვ.)
მოსწავლის წიგნი
(144გვ.)
მასწავლებლის წიგნი
(56გვ.)
მასწავლებლის წიგნი
(60გვ.)
მასწავლებლის წიგნი
(64გვ.)

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

შპს „გამომცემლობა მერიდიანი“
თანაავტორები: ნანა მაჭარაშვილი, ნათელა ჯაბუა, ნინო სილაგაძე, მაია მაჭარაშვილი
VII კლასიVIII კლასიIX კლასი
მოსწავლის წიგნი (144გვ.)მოსწავლის წიგნი (96გვ.)მოსწავლის წიგნი (136გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (132გვ.)მასწავლებლის წიგნი (96გვ.)მასწავლებლის წიგნი (124გვ.)
შპს „გამომცემლობა კლიო“
თანაავტორები: ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი
VII კლასიVIII კლასიIX კლასი
მოსწავლის წიგნი (112გვ.)მოსწავლის წიგნი (132გვ.)მოსწავლის წიგნი (140გვ.)
მასწავლებლის წიგნი (112გვ.) +CDმასწავლებლის წიგნი (88გვ)+CDმასწავლებლის წიგნი (100გვ.) +CD

შპს „გამომცემლობა დიოგენე“
თანაავტორები: ნანა კუნჭულია, მაია მეხაშიშვილი, ნინო მიქაბერიძე
VII კლასიVIII კლასიIX კლასი
მოსწავლის
წიგნი
 (132გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
  (100გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
 (168გვ.)
მოსწავლის
რვეული
 (36გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
 (80გვ.) +CD
მასწავლებლის
წიგნი
 (72გვ.) +CD
მასწავლებლის
წიგნი
 (68გვ.) +CD