ინგლისური

ინგლისური – ესეები – essay

Boys and girls should be taught separately or not Education is one of the subjects of vital importance nowadays. There have been many debates whether boys and girls should be taught separately or together. Some people think that it’s highly profitable for children, but others argue that separate schools are…

ინგლისური – არსებითი სახელი

არსებითი სახელის მრავლობითი რიცხვი არსებითი სახელის ბრუნვა ინგლისურის გაკვეთილი, არსებითი სახელის ბრუნვის შესახებ facebook page: ინგლისური ყველასთვის

ინგლისური – არტიკლი – The Article

განუსაზღვრელი არტიკლი – The indefinite განუსაზღვრელ არტიკლს აქვს 2 ფორმა: a და an a – იხმარება თანხმოვნებით დაწყებული არსებითი სახელების წინ: a pen an – იხმარება ხმოვნებით დაწყებული არსებითი სახელების წინ: an apple განუსაზღვრელი არტიკლი წარმოიშვა რიცხვითი სახელისგან one და ამიტომ იხმარება მხოლოდ მხოლობით რიცხვში. მას მრავლობითი რიცხვი არ გააჩნია.…

ინგლისური – დროები – Tenses

Present Simple – აწმყო განუსაზღვრელი აწმყო დრო გამოიყენება, როდესაც ვლაპარაკობთ ქმედებებზე, რომლებიც რეგულარულად ხდება ან დიდ ხანს ვხედავთ. მაგალითად: I go to school every day. მე დავდივარ სკოლაში ყოველდღე. What game do you usually play on playstation 3? ჩვეულებრივ, რა თამაშსს თამაშობ playstation 3-ზე? Comet halley appears every 75-76 years…

ინგლისური – ნაცვალსახელი

პირის ნაცვალსახელები კუთვნილებითი ნაცვალსახელები ემფატური ნაცვალსახელები მიმართებითი ნაცვალსახელები განუსაზღვრელი ნაცვალსახელები გაკვეთილი განუსაზღვრელი ნაცვალსახელების შესახებ ინგლისურში. facebook page: ინგლისური ყველასთვის