ქიმია

ქიმია – არაორგანული ქიმია

მჟავები გავიხსენოთ მჟავები, რომელთა შესახებ დღემდე გსმენიათ: გოგირდმჟავა- , რომელიც ავტომობილის აკუმულატორებში ასხია. მარილმჟავა – HCl, რომელსაც ადამიანის კუჭის წვენი შეიცავს, ნახშირმჟავა – , რომლის მომჟავო გემო თქვენთვის ცნობილია გამაგრილებელი სასმელებით. ბუნებაში ბევრი მჟავა გვხვდება: ლიმონმჟავა – ლიმონში, ვაშლისმჟავა – ვაშლში, ყურძნის წვენის ამჟავებისას მიიღება ყველასათვის ცნობილი ძმარმჟავა, რძის ამჟავების დროს კი…

ქიმია – ორგანული ქიმია

ნახშირწყლები ნახშირწყლები ორგანული ნაერთებია, რომლის მოლეკულის შემადგენლობაში ნახშირბადი, წყალბადი და ჟანგბადი შედის. ნახშირწყლების მოლეკულაში წყალბადისა და ჟანგბადის თანაფარდობა ისეთივეა, როგორიც წყლის მოლეკულაში სწორედ აქედან წარმოსდგება მათი სახელწოდება – ნახშირწყალი. ნახშირწყლების რაოდენობა ცხოველური უჯრედის მშრალი წონის 2-5%-ს შეადგენს, მცენარეულ უჯრედებში  კი 90%-ზე მეტსაც კი აღწევს (განსაკუთრებით ნაყოფებსა და თესლებში). ნახშირწყლები იყოფა…