ქიმია – 9 კლასი

online.infonews.ge
საშინაო სკოლა, ქიმია
Free
  • 1 lessons
  • 0 quizzes
  • 10 week ხანგრძლივობა

ქიმია (9 კლასი) – საფეხური 1

ელ-წიგნი

 

გაკვეთილი 1:  ნივთიერების რაოდენობის საზომი ერთეული – მოლი. I ნაწ.

გაკვეთილი 2:  ნივთიერების რაოდენობის საზომი ერთეული – მოლი. II ნაწ.

გაკვეთილი 3:  ავოგადროს კანონი. აირის მოლური მოცულობა

გაკვეთილი 4:  აირის ფარდობითი სიმკვრივე

გაკვეთილი 5:  მეტალების ფიზიკური თვისებები

გაკვეთილი 6:  მეტალები და არამეტალები. წარმოდგენა შენადნობებზე